Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Terug

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Geschreven op 2 oktober 2020

“Het onderzoek biedt inzicht in de ervaringen van inwoners en onderlinge verschillen tussen groepen mensen en regio’s.”

Half oktober 2020 ontvangen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Drenthe, Groningen en Friesland. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te kunnen spelen op de behoeften van alle inwoners in de regio.

Het onderzoek levert belangrijke informatie op over de Brede Welvaart in Noord-Nederland

We horen van inwoners graag hoe tevreden zijn zij over het wonen, werken en leven in de regio. We zijn benieuwd wat het ene gebied ‘leefbaarder’ maakt dan de andere. En in hoeverre de leefbaarheid in de knel komt als gevolg van bijvoorbeeld bevolkingskrimp en vergrijzing. De afgelopen periode leert ons daarnaast ook nog dat de coronapandemie ongekend grote gevolgen heeft voor de Drentse samenleving. Kortom: allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen die impact hebben op de brede welvaart in Noord-Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek geven gemeenten en provincie de mogelijkheid om te zien hoe het gaat met de leefbaarheid in een buurt en het welzijn van de inwoners, oftewel de brede welvaart. De uitkomsten worden gebruikt om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van alle inwoners in de regio.

Ontwikkelingen over de tijd volgen

Dit gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en Fries Sociaal Planbureau, biedt de mogelijkheid om de ervaren leefbaarheid in Noord-Nederland over de tijd te volgen, en daarbij trends en ontwikkelingen te signaleren. Het biedt inzicht in de ervaringen van inwoners en onderlinge verschillen tussen groepen mensen en regio’s. Elke twee jaar wordt deze vragenlijst aan de burgerpanels voorgelegd, in oktober 2020 voor de derde maal.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Drents Panel

In Drenthe wordt de vragenlijst voorgelegd aan het Drents Panel, het online burgerpanel van de provincie Drenthe. Het Drents Panel bestaat op dit moment uit ruim 1.600 panelleden en is een afspiegeling van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidingsniveaus en mensen met hogere en lagere inkomens uit alle regio’s van de provincie Drenthe.

Je kunt je niet aanmelden voor het Drents panel. Panelleden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers