Bevolking

De bevolking van Drenthe krimpt. Er is sprake van ontgroening, vergrijzing en het verdunnen van huishoudens (steeds kleinere families). De demografische ontwikkelingen die gaande zijn en die zich de komende jaren zullen doorzetten, kunnen de leefbaarheid in Drenthe op een aantal manieren beïnvloeden. Ze hebben een weerslag op de woningmarkt, op de economie in de regio en op het voorzieningenniveau. Het verdwijnen van voorzieningen hoeft overigens geen ernstige gevolgen te hebben voor de leefbaarheid.

gerelateerd