Meer inzichten over Wonen en Zorg in Drenthe

Terug

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Drenthe

Geschreven op 11 mei 2021

“We dragen graag bij aan het verder faciliteren van het maatschappelijk debat en de duiding over de gevolgen van de vergrijzing op het gebied van wonen en zorg.”

Hoe kijken de inwoners uit Drenthe aan tegen langer thuis wonen? En wat zijn hun woonwensen voor wanneer zij ouder worden? Zijn er voorkeuren voor bepaalde woonzorgvormen? 

De vergrijzing stelt de regio voor grote opgaven de komende decennia. Het aantal ouderen verdubbelt tot 2040 en deze ‘nieuwe’ generatie ouderen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit betekent dat er meer aandacht moet komen voor geschikte ouderenhuisvesting en een ‘seniorenvriendelijke’ woonomgeving. Door het landelijk beleid, dat ook gericht is op het langer zelfstandig thuis wonen, extramuralisering en ambulantisering van de zorg, ontstaat er ook in Drenthe een grote toename van de vraag naar nieuwe woonzorgvormen. Het aanbod tussen thuis en verpleeghuis is echter beperkt en er is nog weinig vernieuwend aanbod. Met name voor mensen met progressieve ziekten, zoals dementie, en mensen met lage en middeninkomens.

Woonzorgopgaven in beeld

De gevolgen van de vergijzing van de samenleving voor wonen, welzijn en zorg is een urgent thema voor de komende tijd. Om de regio en de gemeenten te helpen bij het verder faciliteren van hun opgaven en beleidskeuzes is het belangrijk om de bestaande versnipperde kennis op een overzichtelijke wijze te bundelen en het gesprek met elkaar te hebben over de gezamenlijke opgaven en oplossingsrichtingen. We kunnen ook veel van elkaar leren in de regio.

Trendbureau Drenthe gaat daarom inzichtelijk maken wat er al is aan kennis. Met nadruk op de goede voorbeelden en geleerde lessen uit de regio. We kijken hierbij ook naar de woonzorgomgeving, de fysieke aspecten (de toegankelijkheid van woning en buurt), de functionele aspecten (nabijheid van voorzieningen en ondersteuning) en de sociale aspecten (informele hulp, netwerk in buurten). Hiervoor gaan we in gesprek met zorgpartijen, welzijn, woningbouwcoöperaties, gemeenten en ouderen zelf.

Stem van de inwoners

Hoe kijken de inwoners in de regio aan tegen langer thuis wonen? En wat zijn hun woonwensen voor wanneer zij ouder worden? Zijn er voorkeuren voor bepaalde woonzorgvormen? We gaan hierover een paneluitvraag doen in Drenthe. Deze inzichten worden komen ook aan bod in het regiobeeld.

Delen en uitwisselen van inzichten

In het najaar van 2021 organiseren we een aantal webinars of bijeenkomsten om de opgehaalde inzichten  te delen en uit te wisselen. We willen hierbij bijdragen aan het verder faciliteren van het maatschappelijk debat en de duiding over de gevolgen van de vergrijzing op het gebied van wonen en zorg.

We houden je op de hoogte!

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers