Provinciale Staten geïnteresseerd in Trendbureau Drenthe

Terug

Provinciale Staten geïnteresseerd in Trendbureau Drenthe

Geschreven op 16 februari 2018

“Trendbureau Drenthe richt zich in 2018 op verdieping en samenhang van diverse thema’s”

Op 31 januari heeft Trendbureau Drenthe de Provinciale Staten geïnformeerd over de eerste resultaten van het Trendbureau Drenthe.

Statenleden geïnteresseerd

Statenleden waren geïnteresseerd in de presentatie, waarin naast het proces van verkennen-inrichten-verdiepen ook de eerste resultaten werden gedeeld. De feitenbladen Armoede zijn goed ontvangen en bleken ook gebruikt te zijn bij de programmering van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s. Daarnaast zijn er publicaties in opdracht van gemeenten uitgebracht, zoals de Cultuurmonitor Emmen en de Discriminatiemonitor Midden-Drenthe. Ook thema’s als eenzaamheid, laaggeletterdheid en wonen & zorg zijn door statenleden benoemd als onderwerpen waar meer inzicht in gewenst wordt.

Leefbaarheid, Onderwijs en Zorg

De hoofdthema’s waarop Trendbureau Drenthe zich richt zijn Leefbaarheid, Onderwijs en Zorg. Daarnaast richt Trendbureau Drenthe zich in 2018 op verdieping en samenhang van thema’s zoals laaggeletterdheid, armoede en gezondheid. Op verschillende momenten in het komende jaar nodigen wij partners en geïnteresseerden uit om uitkomsten van onderzoeksresultaten gezamenlijk te duiden.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers