Raamwerk brede welvaart in beleid: een hulpmiddel voor breed beschouwen vanaf de start

Terug

Raamwerk brede welvaart in beleid: een hulpmiddel voor breed beschouwen vanaf de start

Geschreven op 18 juli 2023

“De vragen in het raamwerk brede welvaart in beleid helpen aan de start van elk nieuw project, om vanuit een breder perspectief naar het betreffende project te kijken.”

Om brede welvaart als beleidskader te kunnen inzetten, hebben wij een ‘raamwerk brede welvaart in beleid’ ontwikkeld. Dit raamwerk helpt Drentse gemeenten die aan de slag willen met brede welvaart. De vragen in het raamwerk helpen aan de start van elk nieuw project, om vanuit een breder perspectief naar het betreffende project te kijken. Het is een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

In de afgelopen periode ontwikkelden we het raamwerk als onderdeel van een proces om in Drenthe aan de slag te gaan met brede welvaart.

Versnelling brede welvaart in beleid

Om invulling te geven aan brede welvaart in beleid in de provincie Drenthe, stelden wij voor de provincie de startnotitie ‘versnelling brede welvaart in beleid’ op. Als onderdeel van dit proces organiseerden wij een tweetal werksessies met beleidsambtenaren. Tijdens deze werksessies is geoefend met het toepassen van brede welvaart als afwegingskader en als denkkader. Daarvoor heeft de groep een concrete beleidsinterventie ‘tegen de lat’ gehouden en nagedacht wat de impact is van de beoogde interventie op de brede welvaart. Het raamwerk is één van de uitkomsten van de werksessies.

Raamwerk en denkkader brede welvaart

Uitgangspunt voor ons raamwerk is het denkkader brede welvaart van het Ministerie van I&W. Deze maakten we vervolgens toepasbaar voor vraagstukken van Drentse gemeenten en provincie. De vragen in het raamwerk bieden een concreet hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering. Door de vragen allemaal te doorlopen en te beantwoorden, krijg je een meer integraal beeld, dat samen met een streefbeeld (waar wil je naartoe?) kan helpen om bewuste en overwogen afwegingen te maken in het kader van brede welvaart.

Gemeentelijke collegetour

Tijdens de gemeentelijke collegetour, die we elke Drentse gemeente kosteloos aanbieden, gaan we nader in op dit raamwerk. Aan bod komt hoe het concept gebruikt kan worden om een visie en doelstellingen te bepalen en hoe het gebruikt kan worden om beleidskeuzes te maken.

afbeelding

Download het raamwerk brede welvaart in beleid

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Marije Kooistra

Marije Kooistra

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers