Sportmonitor Drenthe begin 2022 beschikbaar

Terug

Sportmonitor Drenthe begin 2022 beschikbaar

Geschreven op 30 november 2021

“De kern van de sportmonitor is de verrijkende informatie en ervaringen uit de regio zelf: van inwoners en het sportveld.”

Sport in Drenthe heeft te maken met allerlei uitdagingen. Hoe zorgen we voor een veilige en positieve sportcultuur? Zijn sportaccommodaties, bijvoorbeeld in krimpgebieden, nog wel rendabel te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde sport? Zijn onze verenigingen nog wel vitaal genoeg? Hoe kan het beleid, maar ook de betrokken professionals en vrijwilligers, voldoende voorbereid zijn op deze complexe uitdagingen? Hoe kunnen we de sport in Drenthe toekomstbestendig maken? Door de veranderingen in het sportlandschap is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat sport en bewegen doet. Daarom stellen Trendbureau Drenthe en SportDrenthe begin 2022 de Sportmonitor Drenthe beschikbaar. De monitor wordt uitgevoerd in afstemming met de Provincie Drenthe.

In de sportmonitor brengen wij de bestaande kennis samen over de meest actuele cijfers en ontwikkelingen. De kern van de sportmonitor is de verrijkende informatie en ervaringen uit de regio zelf. Hieronder lees je een eerste doorkijk in de cijfers over de sport- en beweegdeelname in Drenthe.

Samenleving in ontwikkeling raakt sport in Drenthe

Sport en Bewegen staat hoog op de politieke agenda in Drenthe en in de landelijke politiek. De samenleving is sterk in ontwikkeling en dit raakt natuurlijk ook de sport in Drenthe. Vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering en klimaatvraagstukken beïnvloeden hoe er naar sport gekeken wordt en hoe mensen sport willen beoefenen en beleven. Omgekeerd kan de sport ook een positieve bijdrage leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken waar we in de snel veranderende samenleving tegenaan lopen. Sport kan bijvoorbeeld bijdragen aan preventieve gezondheid, sociale inclusie, leefbaarheid in wijken en economische ontwikkeling.

Hoeveel mensen sporten wekelijks?

Mensen van 18 jaar of ouder die minimaal 1 keer per week sport noemen wij wekelijkse sporters. Deze indicator is onderdeel van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor van de GGD. De onlangs verschenen cijfers van de sportmonitor van Trendbureau Drenthe gaan over het jaar 2020. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de leeftijdsgroepen 18 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder.

  • 18 tot 65 jaar

In Nederland is het percentage dat minimaal 1 keer per week sport 56% (figuur 1). In Drenthe ligt dit percentage op 51%. De gemeente Noordenveld (62%) en de gemeente Tynaarlo (65%) scoren boven de Nederlandse percentagescore.

Figuur 1. Wekelijkse sporters per gemeente, 18 tot 65 jaar
  • 65 jaar of ouder

Ook in Drenthe hebben we te maken met vergrijzing. Er komen steeds meer senioren bij en we worden steeds ouder. Veel senioren zijn vitaal, maar er komen door de vergrijzing ook steeds meer kwetsbare ouderen bij. Sport en bewegen is voor deze senioren ook van belang in het kader van positieve gezondheid en preventie. Hoe staat het met de sportdeelname van 65-plussers in Drenthe?

In Nederland is het percentage 65-plussers dat minimaal 1 keer per week sport 34% (figuur 2). In Drenthe ligt dit percentage op 29%. De gemeente Tynaarlo (35%) scoort als enige gemeente in Drenthe net boven de Nederlandse percentagescore.

Figuur 2. Wekelijkse sporters per gemeente, 65 jaar en ouder

Binnenkort te verwachten resultaten

Deze cijfers geven een kleine doorkijk in het sport- en beweeglandschap in Drenthe. In het dashboard van de sportmonitor komen meer trends en ontwikkelingen samen.

  • In 2021 is het digitale dashboard van de sportmonitor Drenthe ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in cijfers en bijbehorende duiding op de thema’s: sport- en beweegdeelname, sportaanbod, inclusief/aangepast sporten en beleid. Het dashboard wordt beschikbaar gesteld in januari 2022.
  • In het voorjaar van 2022 komen de resultaten beschikbaar over de uitvraag die is gedaan onder de Drentse inwoners over sport en bewegen, met behulp van het Drents panel.
  • In het voorjaar 2022 komen de resultaten beschikbaar over het vragenlijstonderzoek dat is gedaan onder alle buurtsportcoaches in Drenthe.

Voor meer informatie over de Sportmonitor Drenthe, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de websites van Trendbureau Drenthe en SportDrenthe.

logo's

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers