Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Terug

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Geschreven op 27 september 2019

“Volgens het Klimaatakkoord moeten uiterlijk in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn.”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft recent een verkennend onderzoek verricht naar draagvlak voor aardgasvrij wonen. Hoe beleven Nederlanders de omslag naar aardgasvrij wonen? De meeste woningeigenaren beseffen dat aardgasvrij wonen de toekomst heeft, maar zijn nog niet enthousiast over het aardgasvrij maken van de eigen woning. Dit blijkt uit het SCP-rapport ‘Onder de pannen zonder gas?’
Woningeigenaren maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid en het effect van de maatregelen, en zijn onzeker over het overheidsbeleid en het gebrek aan kennis over de technieken die aardgas moeten vervangen. Daardoor worden mensen terughoudender, concludeert het SCP. Onder veel woningeigenaren leeft het gevoel dat aardgasvrij wonen iets is wat burgers opgelegd krijgen, men ziet de gastransitie als een gegeven. Het gevoel weinig betrokken te zijn gaat samen met een zekere gelatenheid.

Gevoel alleen te staan

Er heerst een zekere onvrede over het gebrek aan betrokkenheid bij het beleidsproces tot dusver en het gebrek aan informatie over genomen besluiten. Men voelt zich alleen staan voor de opgave om de woning te verduurzamen, terwijl het toch een collectieve aangelegenheid is. Voorlopers die het initiatief nemen om de wijk te verduurzamen hebben moeite de overige bewoners van de wijk betrokken te krijgen, aldus de onderzoekers van het SCP.

Verdiepend onderzoek naar gevolgen van Energietransitie voor inwoners in Drenthe

Volgens het Klimaatakkoord moeten uiterlijk in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn. We zijn benieuwd hoe de inwoners van Drenthe aankijken tegen deze energietransitie. Welke gevolgen zien zij voor zichzelf en voor de regio? Kan iedereen meedoen aan de energietransitie? En worden de lusten en lasten van de energietransitie goed verdeeld, zowel ruimtelijk als over verschillende groepen in de bevolking?
Om hier meer zicht op te krijgen, gaan we komend jaar aandacht besteden aan de gevolgen van de energietransitie voor verschillende doelgroepen, de participatie van inwoners en de informatie/communicatie over de energietransitie. In de voorbereiding op dit onderzoek benaderen wij verschillende stakeholders. Heb je ideeën, neem dan contact op met Femke de Haan of Martin Bakker.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers