Mantelzorg en respijt: “een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen”

Terug

Mantelzorg en respijt: “een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen”

Geschreven op 20 maart 2022

“Mantelzorg is een urgent thema voor de komende jaren, gezien de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en toenemende overbelasting van mantelzorgers.”

Trendbureau Drenthe heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mantelzorg. Dit is een urgent thema voor de komende jaren, gezien de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en toenemende overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorg geven heeft een aantoonbare grote maatschappelijke waarde. Landelijk wordt er de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor mantelzorg. Lokaal is er nog veel te doen. Daarom is er begin dit jaar een  regionale agenda voor mantelzorg gemaakt door Drents Platform Mantelzorg, Provincie Drenthe en Trendbureau Drenthe. Het is essentieel om voorzieningen die mantelzorgers ondersteunen structureel in de regio Drenthe te borgen. Respijtvoorzieningen zijn daar een voorbeeld van en kunnen meer op maat en dichtbij worden georganiseerd dan nu het geval is.

Regionale werkagenda Mantelzorg Drenthe

Vanaf 2020 staat mantelzorg hoog op de landelijke agenda. Er is noodzaak om de mantelzorg-ondersteuning binnen gemeenten te verbeteren met aanpakken die aansluiten bij de behoefte van mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers.

In Drenthe hebben het Drents Platform Mantelzorg, de provincie Drenthe, Mantelzorg.NL en Trendbureau Drenthe de start gemaakt voor een regionale werkagenda mantelzorg, waarin netwerkpartners meerdere keren per jaar op thema bijeenkomsten kennis uitwisselen en tot vervolgacties komen.

Uitgangspunt van de regionale werkagenda is het landelijke akkoord ‘Samen Sterk voor mantelzorg’. Daarin is opgeschaald naar een landelijke aanpak mantelzorg die in samenspraak met VNG, MantelzorgNL, ZN en VNO/NCW tot stand is gebracht. Hierin staan 8 structurele vraaggebieden centraal waar concrete uitvoering aangegeven moet worden in de lokale situatie.

afbeelding

Op 21 oktober 2021 is de startbijeenkomst geweest van de regionale werkagenda mantelzorg waar gemeenten, mantelzorgcoördinatoren, mantelzorgsteunpunten, vrijwilligers en mantelzorgers aanwezig waren. De inhoud van de werkagenda is tijdens deze startbijeenkomst verder aangescherpt vanuit de verschillende vraaggebieden van het landelijke akkoord. De eerstvolgende bijeenkomst op 24 maart 2022 gaat over respijtzorg.

Respijtzorg

Mensen zorgen met liefde en vanzelfsprekendheid voor hun naasten. Maar dit kan ook steeds zwaarder en intensiever worden. Overbelasting ligt op de loer bij 1 op de 5 mantelzorgers in Drenthe. Huidige voorzieningen en faciliteiten die bedoeld zijn om mantelzorgers respijt te bieden, worden weinig benut en lijken dus (nog) niet de juiste oplossing te zijn. Respijt is een ander woord voor: “Een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen”. In dit nieuwsbericht geven we een eerste doorkijk in de ervaringen van mantelzorger over respijt die onlangs zijn uitgevraagd met behulp van het Panel in Drenthe

Stem van de mantelzorgers in Drenthe

In Drenthe is een panel uitvraag gedaan over mantelzorg in september 2021. Van de panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld geven 364 mensen mantelzorg. 350 daarvan voldoen aan de CBS definitie van mantelzorg: mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week. Deze definitie hebben we gehanteerd voor de resultaten. De resultaten geven een beeld van de ervaringen van mantelzorgers in de provincie Drenthe. We geven hieronder alvast een doorkijk in een aantal thema’s die relevant zijn voor respijtzorg.

De ervaren belasting van mantelzorg geven

De redenen en beperkingen van het geven van mantelzorg

De maatschappelijke waarde van mantelzorg geven

Wat helpt mantelzorgers?  De behoeften aan mantelzorgondersteuning

Vervolg: 24 maart Bijeenkomst Mantelzorg Drenthe – Werksessie respijtzorg

Op 24 maart a.s. vindt vanuit de regionale werkagenda Mantelzorg de werksessie plaats over het thema respijtzorg. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende vormen van respijtzorgvoorzieningen, AAN HUIS en BUITENSHUIS. De volgende vragen staan centraal: Wat is er lokaal (gemeentelijk) aan respijtvoorzieningen beschikbaar en sluit dit aan bij de vraag van mantelzorgers?

Meer informatie

De uitkomsten van de werksessie en de volledige resultaten van het panel onderzoek over mantelzorg volgen binnenkort.

Voor meer informatie over mantelzorg, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de website van Trendbureau Drenthe. Ben je al nieuwsgierig? Klik hieronder op de betreffende onderwerpen.

Ketenanalyse ouderenzorg: ervaringen van mantelzorgers

https://trendbureaudrenthe.nl/zorg/ouderenzorg/#ervaringen-mantelzorgers

Pilot logeerzorg: behoeften van mantelzorgers

https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/TD-Mantelzorg_01-Mantelzorger_V5.pdf

Kennisbundeling mantelzorgondersteuning: 10 tips voor beleidsmedewerkers

https://trendbureaudrenthe.nl/zorg/informele-zorg/top-10-tips-voor-mantelzorgondersteuning-aanbevelingen-voor-beleidsmedewerkers/

Maatschappelijke waarde van mantelzorg per gemeente

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

 

 

 

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers