Sociale contacten en meedoen

Het sociale leven van het overgrote deel van de Drenten is sinds maart 2020 sterk veranderd. Normaal gesproken zagen mensen elkaar op het werk, bij de sportclub of in de horeca. Tijdens de coronacrisis ziet men elkaar minder vaak, en vooral digitaal.

Het sociale leven is heel anders door ‘corona’

80% van de Drenten geeft aan dat de coronacrisis belangrijke gevolgen heeft voor hun sociale leven of contacten. De negatieve gevolgen overheersen sterk. Toch ziet 22% (ook) positieve kanten.

Het algemene beeld – vooral negatieve, maar ook positieve gevolgen – komt terug bij verschillende leeftijdsgroepen en bij zowel mannen als vrouwen.

Contact met vrienden, bekenden en familie is weggevallen. Kinderen en kleinkinderen komen niet meer spontaan over de vloer. Verenigingen waar ik lid van ben liggen stil en het vrijwilligerswerk ligt stil.Man, 68 jaar

Minder contacten en activiteiten, meer rust

Bij de negatieve veranderingen in het sociale leven staat de afname van het aantal contacten bovenaan. Maar ook gemis aan de nabijheid van mensen speelt een rol.

Mensen die ‘anders’ hebben aangekruist, noemen ter toelichting het vaakst dat ze minder contacten hebben en dat gebruikelijke activiteiten (sport, cultuur, vrijwilligerswerk) niet meer doorgaan. Sommigen noemen het sociale leven ‘saai’ en anderen melden dat ze onrustig of angstig zijn geworden.

Als gepensioneerde ben je vooral aangewezen op sociale contacten, inclusief contacten met familieleden. Dat is nu allemaal op een erg laag pitje.Man, 82 jaar

De coronacrisis heeft er ook toe geleid dat sommige contacten zijn verbeterd en nieuwe contacten zijn ontstaan.

Bij de categorie ‘anders’ lichten meerdere mensen toe dat ze het prettig vinden minder sociale verplichtingen, minder prikkels en meer rust te hebben. Ook meer contact met mensen die dichtbij staan en meer tijd voor hobby’s zijn een aantal keren genoemd als positieve veranderingen.

Vooral jongere en minder gezonde Drenten vaker eenzaam

14% van de Drenten voelt zich door ‘corona’ vaker eenzaam. Met name mensen die hun eigen gezond het rapportcijfer 6 of lager geven, zeggen vaker eenzaam te zijn door ‘corona’ (27%).

Het percentage ‘totaal’ in de figuur is berekend op basis van gewogen data. Voor de overige percentages geldt dat niet.

Kijken we naar leeftijdsgroepen, dan blijken vooral jongeren (18 t/m 34 jaar) eenzamer te zijn geworden door ‘corona’. Bij ouderen (65+ en ook 75+) leidt de coronacrisis het minst vaak tot (grotere) eenzaamheid. Kennelijk slagen ouderen er beter in om in coronatijden hun sociale leven op het oude (al dan niet door hen zelf gewenste) peil te houden.

Dorpsleven vaak op een laag pitje

Slechts een klein deel van de Drenten (5% tot 20%) bevestigt dat er door de coronacrisis in zijn of haar situatie sprake is van nieuwe activiteiten, extra onderlinge hulp of meer saamhorigheid. Een veel groter deel is het (helemaal) oneens met positieve stellingen over sociale contacten in de buurt. Verder valt op dat veel mensen (53% of meer) ‘neutraal’ of ‘weet ik niet/n.v.t.’ hebben gekozen.

Het beeld dat hierboven naar voren komt over het dorps- en buurtleven in tijden van ‘corona’, is in lijn met panelonderzoek naar leefbaarheid, dat is uitgevoerd in oktober 2020 (Trendbureau Drenthe, 2021). Dat laat namelijk zien dat 6% van de Drenten vindt dat de leefbaarheid in hun woonomgeving het afgelopen jaar (erg) vooruit is gegaan, terwijl 20% juist een (erge) achteruitgang waarneemt en 74% geen verandering ervaart. Zowel de verbetering als de verslechtering van de leefbaarheid wordt in het leefbaarheidsonderzoek door veel Drenten aan ‘corona’ toegeschreven.

Vooral meer saamhorigheid in gezellige dorpen en wijken

In 2018 reageerden leden van het Drents Panel op de stelling ‘ik woon in een gezellig(e) dorp/wijk met veel saamhorigheid’. Drenten die het toen (helemaal) eens waren met die stelling, zien nu veel vaker positieve effecten van ‘corona’ op saamhorigheid en onderlinge hulp dan Drenten die het in 2018 (helemaal) oneens waren met de stelling. Met andere woorden: de saamhorigheid is in coronatijd vooral toegenomen in dorpen en wijken waar al een goede saamhorigheidsbasis was.

Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Medewerker

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Drenthe

Steeds meer Drenten zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Drenten het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden. Vorig jaar deed het Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincie Drenthe. Afgelopen juni zijn wi

Corona

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten d

Corona

Effectievere hulp nodig voor Drentse ondernemers in coronacrisis

De coronacrisis brengt naar verwachting veel ondernemers in de problemen. Meerdere gemeenten in Drenthe willen graag weten hoe ze de ondernemers met schulden beter kunnen bereiken. Dat was voor Trendbureau Drenthe aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, bevestigt die verwachting: vo

Publicaties

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN