Beleidsanalyse

Resultaten beleidsanalysetool

In het kader van de Regionale Sport Toekomstverkenning (RSTV) Drenthe hebben alle 12 gemeenten in Drenthe de beleidsanalysetool ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

 • Stand van zaken huidige beleidsnota’s sport en bewegen;
 • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten;
 • Belangrijkste thema’s in gemeentelijk beleid sport en bewegen;
 • Thema’s waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven.

Huidige beleidsnota's sport en bewegen

Wat is een beleidsanalysetool? - meer informatie
De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Uit de beleidsanalyse bleek dat 3 van de 12 gemeenten een actuele nota Sport en Bewegen hebben. In 4 gemeenten is sport en bewegen als thema opgenomen in domein overstijgende nota’s. Het thema sport en bewegen lijkt ook een plek te krijgen in steeds meer andere nota’s. Met name in nota’s op het gebied van sociaal domein/welzijn en gezondheid. In 4 gemeenten werd op het moment dat de beleidsanalysetool werd ingevuld gewerkt aan een nieuwe nota Sport en Bewegen. Dit was in Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe.

 

Mate van samenwerken met andere beleidsterreinen

De meeste Drentse gemeenten werken samen in het bepalen van sport- en beweegbeleid. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met de beleidsdomeinen gezondheid, onderwijs en welzijn.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Uit de beleidsanalyse bleek dat bevorderen van gezondheid het belangrijkste beoogd resultaat is van het sportbeleid bij gemeenten. Dit stond bij 6 gemeenten op de eerste plaats, bij 4 gemeenten op de tweede plaats en bij 2 gemeenten op de derde plaats. Een duidelijke nummer twee is het bevorderen van bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast bleek economische impact niet of van beperkt belang te zijn in de regio Drenthe.

Thema's in gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe

Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s weer voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe. De twee belangrijkste thema’s zijn de gezondheidswaarde van sport en bewegen / actieve leefstijl en sport en beweegstimulering. In het verleden (bron: landelijke Monitor Lokaal Sportbeleid, 2016) was sportaccommodaties het belangrijkste thema.

Thema's met invulling (deels) bovenlokaal/regionaal

Aan de gemeenten is ook gevraagd welke thema’s met name bovenlokaal of regionaal zouden moeten worden opgepakt. De antwoorden die door gemeenten werden gegeven in de beleidsanalysetool waren zeer divers. Onderstaand een kort overzicht.

Thema’s die twee keer werden genoemd:

 • (Grotere) sport- en beweegevenementen;
 • Topsport en talentontwikkeling;
 • Sportaccommodaties.

Thema’s die één keer werden genoemd:

 • Economische waarde van sport/Sport en economie;
 • Gezondheidswaarde van sport en bewegen/Gezonde actieve leefstijl;
 • Sport en onderwijs;
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte/Beweegvriendelijke omgeving;
 • Aangepast sporten.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Sport en bewegen

Sportgedrag van Drenten in 2023

Sport en bewegen

Politieke dialoog Welzijn, Cultuur, Sport en Gezondheid 'Samen Drenthe beter maken' op 14 maart 2023

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Sport en bewegen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde[1]. Actief bezig zijn met sport en bewegen bevordert de gezondheid, het sociale leven en persoonlijk welzijn, biedt mentale uitdaging en geeft voldoening. Sport kan verbinden en helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen[2]. Over het algemeen wegen de gezondheidsrisico

Sport en bewegen

Dashboard ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging' in september gelanceerd

Trendbureau Drenthe lanceert in september het dashboard Drenthe Samen Gezond in Beweging. In dit dashboard worden de beschikbare cijfers en trends over gezondheid, welzijn en sport samengebracht op provincie-, gemeente- en wijkniveau. De lancering van het dashboard is een tussenproduct van de opdracht die Trendbureau Drenthe uitvoert voor de Drents

Sport en bewegen

Flitspeiling zomeractiviteiten voor en door jongeren in Drenthe

Wegens groot succes komt er ook dit jaar een activiteitenprogramma voor en door jongeren in de zomervakantie. Om dit programma in te vullen liet de provincie Drenthe, net als afgelopen twee jaar, een flitspeiling uitvoeren onder Drentse jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde vindt dat er onvoldoende te doen is

Publicaties

Sport en bewegen

Feitenblad Vitaliteit van Sportverenigingen - Financiën en bestuur & beleidszaken

Sport en bewegen

Feitenblad Vitaliteit van Sportverenigingen voor leden, vrijwilligers en trainers

Brede Welvaart

Flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten