Actuele ontwikkelingen binnen de Drentse regionale werkagenda mantelzorg

Terug

Actuele ontwikkelingen binnen de Drentse regionale werkagenda mantelzorg

Geschreven op 22 mei 2023

“Esther Hendriks: Het is een kwalijke zaak dat er vaak over mensen gesproken wordt, maar niet met hen.”

Hoe borg je voorzieningen die mantelzorgers ondersteunen structureel in de regio Drenthe? Vanaf 2020 staat mantelzorg hoog op de landelijke agenda. Vanwege de toenemende vergrijzing, personeelstekorten in de zorg, toenemende overbelasting van mantelzorgers en de veranderingen in het Nederlandse zorglandschap wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor mantelzorg(ers). Om ook op lokaal niveau aandacht te besteden aan dit thema startten Drents Platform Mantelzorg, de provincie Drenthe en Trendbureau Drenthe in 2020 een regionale agenda voor mantelzorg. Binnen de regionale werkagenda mantelzorg komen netwerkpartners meerdere keren per jaar op themabijeenkomsten bijeen om kennis uit te wisselen en tot vervolgacties te komen.

Actuele ontwikkelingen

Op 6 april 2023 vond een bijeenkomst van de Drentse regionale werkagenda mantelzorg plaats waar beleidsambtenaren, mantelzorgconsulenten en buurtwerkers aanwezig waren. De nieuwe directeur van MantelzorgNL, Esther Hendriks, trapte de bijeenkomst af. Zij besprak enkele landelijke zaken op hoofdlijnen. Hierna gaven vertegenwoordigers vanuit vier Drentse gemeenten, die zijn gestart met een pilot op het gebied van mantelzorg, presentaties. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk werksessie.

Vier Drentse pilots

Onlangs startten vier Drentse gemeenten een pilot, ondersteund door het ministerie van VWS. Assen en Meppel kozen voor een pilot om de toeleiding van en voor mantelzorgers te verbeteren. In Hoogeveen is gekozen voor het thema van mantelzorg en werk. In Midden-Drenthe is een intensief traject uitgewerkt onder de titel “Ketenaanpak preventie en terugdringen van depressies bij mantelzorgers”.

Bekijk de presentaties van de pilots, de resultaten van de werksessie en het verslag van de bijeenkomst op de website van Drents Platform Mantelzorg.

Vervolg werkagenda Mantelzorg Drenthe

In oktober staat de laatste bijeenkomst van dit jaar gepland. Informatie hierover volgt binnenkort.

Meer informatie?

Voor meer informatie over mantelzorg, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de website van Drents Platform Mantelzorg en de website van Trendbureau Drenthe. Ben je al nieuwsgiering? Klik hieronder op de betreffende onderwerpen.

Logo's Drents Platform Mantelzorg & Trendbureau Drenthe

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers