Zorgmonitor Drenthe van start

Terug

Zorgmonitor Drenthe van start

Geschreven op 26 juni 2018

“Met de Zorgmonitor hebben bestuurders en beleidsmakers de beschikking over relevante en regionale beleidsinformatie in het veranderende Drentse zorglandschap.”

Vanaf vandaag kun je trends en ontwikkelingen binnen het Drentse zorglandschap vinden in de Zorgmonitor Drenthe. Hierin vind je onafhankelijke informatie over het Drentse zorglandschap. Zowel provinciaal als op gemeentelijk niveau. Met de Zorgmonitor Drenthe voorzien we bestuurders en beleidsmakers van input voor het ontwikkelen van beleid.

Waarom een Zorgmonitor voor Drenthe?

Verschillende ontwikkelingen zetten de zorg in Drenthe onder druk. In Drenthe hebben we te maken met krimp, een sterke vergrijzing, een stijgende zorgkloof en arbeidstekorten in de zorg. Zo is de verwachting dat al tussen 2025 en 2030 één op de vier inwoners 65 jaar of ouder is. Bovendien wordt er in Drenthe naar verhouding veel gebruik gemaakt van voorzieningen in het sociale domein. Tegelijkertijd zijn er ook veel eenzame inwoners. Mensen blijven steeds langer zelfstandig (thuis) wonen, krijgen meer eigen verantwoordelijkheid, streven naar meer zorg op maat, en zoveel mogelijk invloed op hoe de zorg die we nodig hebben georganiseerd wordt. De huidige druk op vrijwilligers en mantelzorgers is ook een belangrijk aandachtspunt. Al deze ontwikkelingen betekenen dat het zorglandschap verandert en dat het nodig is deze landelijke, maar ook sterk regionale ontwikkelingen te duiden en te volgen.

Beweging in het veranderende zorglandschap

In het veranderende zorglandschap zien we de beweging om de (meer gespecialiseerde) ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. Daarbij zien we steeds meer bruisende inwonersinitiatieven op het gebied van zorg. Sociale en technologische innovatie wordt steeds meer ingezet om betaalbare en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven garanderen. Maar tegelijkertijd zien we dat de acute zorg steeds meer onder druk staat. Bovendien zijn de financiële problemen van veel zorginstellingen steeds groter en is het rendement van zorgaanbieders in 4 jaar tijd meer dan gehalveerd (Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017).

Ouderenzorg als speerpunt: Werkplaats Zorg voor thuiswonende ouderen

De Zorgmonitor Drenthe levert in 2018 een bijdrage aan inzichten in de ouderenzorg door het zorggebruik van ouderen en hun ervaringen te monitoren en de knelpunten in de zorg, samen met inwoners, overheden en maatschappelijk partijen, te duiden. De komende periode leveren wij een bijdrage aan de urgente vraagstukken in de ouderenzorg met behulp van de werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’. Dit is een belangrijk speerpunt van de Zorgmonitor Drenthe.
Alle resultaten van de Werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ worden via de website van Trendbureau Drenthe en via nieuwsbrieven gepresenteerd.

Meer informatie

Specifieke onderdelen in de Drentse Zorgmonitor:

Wil je een persoonlijke toelichting?

Graag geven we je een persoonlijke toelichting en/of duiding op de situatie die bij jou speelt. Neem hiervoor contact op met Martin Bakker.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers