Update: Het actuele beeld van de brede welvaart in Drenthe staat online

Terug

Update: Het actuele beeld van de brede welvaart in Drenthe staat online

Geschreven op 18 juli 2023

“We zien hoe de meningen en ervaringen van Drenten door de jaren heen ontwikkelen (2018 – 2022). Bovendien vullen we de landelijke monitoren aan met lokale indicatoren, die niet op landelijk niveau beschikbaar zijn.”

In september 2022 kwam de Monitor Brede Welvaart Drenthe in boekvorm uit. Sindsdien zijn weer veel nieuwe gegevens beschikbaar. Die hebben we verwerkt in de online Monitor Brede Welvaart. In de online monitor lichten we de belangrijkste inzichten uit en geven we een beknopte duiding. De inzichten gaan zowel over waar we nu staan qua brede welvaart, maar ook waar we vandaan komen (de trend).

Deze update is een belangrijke toevoeging aan bestaande publicaties over brede welvaart in de regio. Eens in de twee jaar stelt Trendbureau Drenthe haar panelleden de vraag: hoe gaat het nu écht met u? Dat doen we aan de hand van een uitgebreide vragenlijst waarmee we inzicht krijgen in ervaren brede welvaart in Drenthe. We zien hierdoor hoe de meningen en ervaringen van Drenten door de jaren heen ontwikkelen (2018 – 2022). Bovendien vullen we de landelijke monitoren aan met lokale indicatoren, die niet op landelijk niveau beschikbaar zijn.

Drenthe groeit: meer dan een half miljoen Drenten in 2023

Na een periode van bevolkingsafname tussen 2010 en 2014, ervaart Drenthe sinds 2015 bevolkingsgroei. In 2022 woonden er 497.743 mensen in Drenthe. Inmiddels schat het CBS het inwonersaantal op 502.051, voorbij de half miljoen! De belangrijkste verklaring voor de groei van de Drentse bevolking komt voort uit migratie. Sinds 2015 zijn er meer mensen naar Drenthe toegekomen dan vertrokken. De natuurlijke groei van de Drentse bevolking is juist negatief: er sterven meer mensen dan dat er geboren worden, wat een logisch symptoom is van ontgroening en vergrijzing.

Ontgroening en (dubbele) vergrijzing heeft grote impact op andere aspecten van brede welvaart. Denk hierbij aan de druk op de formele en informele zorg, op de veranderende vraag naar woningen en de grote impact op de arbeidsmarkt met een krimpende beroepsbevolking. In Drenthe is de impact van deze veranderingen groter dan landelijk, aangezien het aandeel ouderen hoger is en de vergrijzing sneller gaat. Lees meer over dit onderwerp op de pagina Bevolking.

Het gaat nu goed, maar Drenten maken zich zorgen over de toekomst

Als we Drenten zelf vragen hoe het met hen gaat, ontstaat er een genuanceerd beeld. Zo blijkt enerzijds dat het Drents Panel hun leven gemiddeld beoordeelt met een 7,8. Drenten zijn dusdanig tevreden met hun leven (86%) en hun vrije tijd (80%) dat ze, vergeleken met andere provincies, in de top 3 staan (CBS, 2023). Anderzijds is de ervaren gezondheid sterk gedaald naar 70%. Vier jaar geleden was dit nog 79%. Vergeleken met andere provincies scoort Drenthe op gezondheidsindicatoren laag: 12de overgewicht, 10de levensverwachting, en 11e langdurige ziekten.

Het Drents Panel beoordeelt de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld met een 7,8. Toch ervaarde één op de vijf Drenten – terugkijkend op de 12 maanden voorafgaand aan de vragenlijst – een achteruitgang van de leefbaarheid in de buurt of wijk. Nog zorgwekkender is de sterke stijging van het percentage Drenten dat zich zorgen maakt over de toekomst. Dat steeg van 7% in 2018 en 2020, naar 20% in 2022. Lees meer over het welzijn van Drenten op de pagina’s Welzijn en Gezondheid.

Tevreden over werkgelegenheid, maar arbeidsparticipatie blijft laag

Het Drents Panel is in toenemende mate tevreden met de werkgelegenheid in de regio. In 2022 was 44% tevreden, ten opzichte van 33% in 2018. Objectief gemeten doet Drenthe het minder goed op het gebied van arbeidsparticipatie, vergeleken met de rest van Nederland. Ook blijft de het bruto binnenlands product in de provincie Drenthe laag ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Toch wonen er naar verhouding  minder mensen onder de armoedegrens dan gemiddeld in Nederland. Lees meer over deze onderwerpen op de pagina’s Arbeid en vrije tijd en Materiële welvaart.

Nog aantrekkelijker wonen in Drenthe door de energietransitie

Het Drents Panel waardeert het Drentse landschap hoog, met een rapportcijfer van 8,6. Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer. Verder zien we dat inwoners van Drenthe zich veilig voelen in de woonomgeving: slechts een klein deel voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Sociale contacten met familie, vrienden en buurtbewoners waarderen de panelleden met een 7,4.

Leden van het Drents Panel vinden Drenthe een fijne plek om te wonen. Het meest tevreden zijn Drenten met de aantrekkelijkheid van de eigen woning en het snelle internet (beiden 87%). Het minst tevreden is men met de energiezuinigheid van de woning (54%). In Drenthe wordt het meeste gas verbruikt van alle Nederlandse provincies. Een gemiddelde woning in Drenthe verbruikte in 2021 1.590 m3 gas, landelijk is dit gemiddelde 1.280 m3. Een vergelijkbaar patroon is zichtbaar voor het elektriciteitsverbruik in 2020. In een Drents huis wordt meer elektriciteit verbruikt dan landelijk; 2.890 kWh in Drenthe tegenover 2.810 kWh landelijk.  Lees meer over het deze onderwerpen op de pagina’s Wonen, Milieu, Samenleving en Veiligheid.

Heb je naar aanleiding van deze update interesse in meer duiding? Neem contact met ons op.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers