test onderwijsmonitorplaat

 

Waar vind je wat over het Drentse onderwijs op onze site?

Primair onderwijs

Prestaties basisonderwijs

Overgang naar voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Uitstroom

Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs

Verzuim en schooluitval

Klik op de afbeelding hieronder om naar de inhoudspagina(‘s) te gaan. Of bekijk de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de Drentse Onderwijsmonitor samengevat per onderwerp op één pagina.

 

primair onderwijs scholen leerlingen scholen en leerlingen speciaal onderwijs prognoses leerlingaantallen passend onderwijs leerkrachten prestaties basisonderwijs taal en rekenen jongens en meisjes referentieniveaus inspectie Overgang naar voortgezet onderwijs Schooladvies Eindtoetsen Vergelijking Heroverweging Definitieve Gelijke kansen Verzuim en schooluitval Verzuim en thuis Voortijdig verlaten Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs Leerlingen mbo Leerlingen hbo Uitstroom VMBO Praktijk Speciaal Voorgezet onderwijs Scholen Leerlingen Prognoses aantallen Vergelijking Zitten blijven en afstroom Doorstroom Examens Vergelijking examenniveau     

 

 

 

 

 

 

Onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang. De kansen die jonge kinderen krijgen, werken door in hun verdere leven. Het mag niet uitmaken waar je naar school gaat of op welke opleiding je zit. Ieder kind verdient een goede start.

De onderwijsmonitor Drenthe brengt jaarlijks de onderwijspositie en -prestaties van leerlingen in beeld. Van basisonderwijs tot en met universiteit. Het trendbureau Drenthe volgt niet alleen de onderwijsloopbaan van leerlingen, maar biedt ook informatie om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen versterken, zoals het rapport ‘Van schooladvies tot schoolkeuze’.

nieuwsProject De Jeugd van de toekomst

Project De Jeugd van de toekomst

Een werkwijze waarbij betrokkenen snel en preventief handelen om te zorgen dat jongeren niet in de knel komen.Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor

Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor

Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor bij Kamervragen over verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen.Nieuwsgierig hoe jongeren afstroom of zittenblijven ervaren?

Nieuwsgierig hoe jongeren afstroom of zittenblijven ervaren?

Hoe kijken jongeren aan tegen zittenblijven of afstroom? Trendbureau Drenthe gaat met ze in gesprek.

meer nieuws

nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Geïnteresseerd in nieuws van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt maximaal drie keer per jaar.

Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs. Met de Drentse Onderwijsmonitor brengt de Regiegroep de kwaliteit van het onderwijs in de provincie Drenthe in beeld en ontplooit initiatieven om die kwaliteit, waar nodig, te verbeteren. De Drentse Onderwijsmonitor bevat gedetailleerde informatie over de leerresultaten en de onderwijsposities van nagenoeg alle jongeren in Drenthe. De Regiegroep zorgt voor een interpretatie van de onderzoeksgegevens en initieert vervolgonderzoeken wanneer de conclusies in de Onderwijsmonitor nieuwe vragen oproepen. Ze behartigt de belangen van het Drentse onderwijs bij onder andere het Ministerie van OCW. Heb je zelf een onderwerp of onderzoeksvraag om verder op in te zoomen? We nodigen je uit deze in te brengen bij Mariet Thalens van de Regiegroep of Imke Oosting of Jan Kruijer van Trendbureau Drenthe.Project De Jeugd van de toekomst

Project De Jeugd van de toekomst

Een werkwijze waarbij betrokkenen snel en preventief handelen om te zorgen dat jongeren niet in de knel komen.Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor

Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor

Minister Slob verwijst naar Drentse Onderwijsmonitor bij Kamervragen over verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen.Nieuwsgierig hoe jongeren afstroom of zittenblijven ervaren?

Nieuwsgierig hoe jongeren afstroom of zittenblijven ervaren?

Hoe kijken jongeren aan tegen zittenblijven of afstroom? Trendbureau Drenthe gaat met ze in gesprek.

meer nieuws van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

publicatiesRapport Van basisschool naar voortgezet onderwijs 2017

Rapport Van basisschool naar voortgezet onderwijs 2017

De Drentse Onderwijsmonitor geeft jaarlijks een actueel beeld van het onderwijs in onze provincie door verschillende gegevens bij …Drentse onderwijsmonitor 2017

Drentse onderwijsmonitor 2017

Lees de Drentse onderwijsmonitor 2017 Een uitgebreide verzameling trendgegevens over de stand van zaken in het Drentse onderwijs. In deFeitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2017 // De Wolden

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2017 // De Wolden

Kerncijfers uit de periode 2012-2017 Bekijk het Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2012-2017 // De Wolden Meer informatie: Imke Oosting

meer publicaties

opdrachten

medewerkers

opdrachten

meer opdrachten

medewerkers

06 528 886 97
j.kruijer@trendbureaudrenthe.nl

06 835 690 63
i.oosting@trendbureaudrenthe.nl

alle medewerkers

Delen via social media

Geerte Boven

adviseur

Henk ten Brinke

adviseur

Ewout van Spijker

Data-analist

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder